Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Senja Paldanius, Säterintie 16, 00720 Helsinki
Y-tunnus 1513861-9

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Senja Paldanius

Rekisterin sisältämät tiedot

Koulutetun hierojan tulee lain mukaan pitää potilasrekisteriä. Haastattelen jokaisen asiakkaan ensimmäisellä käyntikerralla. Tiedot kirjataan Ajas asiakastietolomakkeelle. Lomakkeeseen kirjataan asiakkaan nimi, ammatti, syntymävuosi, yhteystiedot (puhelin ja/tai sähköposti), harrastukset, mahdolliset sairaudet, tapaturmat sekä vammat, hoitosuunnitelma ja lyhyt kuvaus jokaisesta käynnistä.

Tietojen luovutus

Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaate

Potilasrekisteri on sähköisessä muodossa lukollisessa työtilassa, johon vain minulla on pääsy.

Ajas potilasjärjestelmä

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedon käsittelijän ja rekisteripitäjän tulee toteuttaa kelvollinen tekninen ja organisaation mittausmenetelmät varmistaakseen turvallisen tason. Ajas huolehtii siitä, että tietää missä maantieteellisessä sijainnissa tieto säilytetään ja tiedon hallinnoinnista pyritään pitämään huolta koko elinkaaren ajan. Palveluiden liikenne tapahtuu korkean turvaluokan SSL-salauksella ja data säilytetään ja hallinnoidaan turvallisesti. Tiedon tallennuksessa hyödynnetään hyväksi tunnettuja kryptausmenetelmiä.

Tietojen tarkistus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja potilasrekisteriin on kirjoitettu. Jos tiedot ovat vääriä, asiakas voi pyytää korjaamaan tai poistamaan tiedot. Asiakkaan tulee tehdä pyyntö todistettavasti ja tunnistettavasti. Tiedot toimitetaan 30 arkipäivän kuluessa. Asiakkaalla on myös lain sallimissa rajoissa oikeus tulla unohdetuksi.